Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse 2018

Ordförande Ronny Svensson LO-distriktet i Västsverige, fast mandat
(från 180315)

Vice ordf. Frida Bengtsson Handels avd 24

Kassör Inga-Britt Rosengren ABF Göteborg, fast mandat

Ledamot Rolf Lindén ABF Göteborg, fast mandat

Ledamot George Diab IF Metall Göteborg

Ledamot Jack Rolka Byggnads region Väst

Ledamot Bengt Forsling LO-distriktet i Västsverige, fast mandat

Suppleant Anna Skarsjö Kommunal Väst

Suppleant Daniel Kristoffersson IF Metall Göteborg

Suppleant David Sköld Deltagarrepresentant

Övriga uppdrag:

Revisor Carina Ring Socialdemokraterna i Göteborg

Revisor Pia Rönnesjö Kommunal Väst

Suppleant Göte Karlsson SEKO Väst

Suppleant Ingegerd Andersson IF Metall Göteborg

Tidigare styrelser
2017
2016
2015
2014