Insikter på GAF

Insikter är en LO-utbildning som genomförs centralt och regionalt i landet. GAF har en överenskommelse med LO att erbjuda och genomföra Insikter som en del utav GAF. GAF genomför utbildningen med egna handledare och deltar vid de årliga pedagogiska träffarna för Insikter som anordnas vid Runö kursgård. LO ersätter GAF för de kostnader som uppkommer kring Insikter.

Insikter genomförs i början av deltagarnas första årskurs, kursen säkerställer att deltagarna har samma grundläggande förkunskaper.  Insikter är en väl integrerad del i GAF och ger en god grund för deltagarnas fortsatta lärande.  Till GAF söker deltagare som tidigare gått Insikter och deltagare som ej genomgått den centrala LO-utbildningen.  Insikter i skolans regi genomförs under tio heldagar, varav tre dagar på internat tillsammans med alla deltagare på GAF 1 och därefter sju dagar på externat tillsammans med de GAF-deltagare i årskurs 1 som ej tidigare gått utbildningen.
Ungefär 20 % av deltagarna som börjar GAF har tidigare gått Insikter.