Årskurs 2

Kursen vänder sig till de som deltagit i GAFs årskurs 1.

Någon nyrekrytering till andra årskursen görs inte.

Vi fortsätter med kvällsstudier varje helgfri torsdag under 32 veckor.

Andra årskursen deltar i deltagarkongressen tillsammans med övriga årskurser. Fredagen innan kongressen förbereder årskursen mötesspelet under en heldag.