Årskurs 2

Kursen vänder sig till de som deltagit i GAFs årskurs 1.

Någon nyrekrytering till andra årskursen görs inte.

Vi fortsätter med kvällsstudier varje helgfri torsdag under 32 veckor.

Andra årskursen deltar i deltagarkongressen tillsammans med övriga årskurser. Fredagen innan kongressen förbereder årskursen mötesspelet under en heldag.

Ansökan till andra årskursen görs på GAFs ansökningsblankett och skall vara inkomna till GAF före sista inlämningsdatum.