Årskurs 3

Kursen vänder sig till de som deltagit i GAF årskurs 2.

Någon nyrekrytering till tredje årskursen görs inte.

Kursen startar med ett internat och fortsätter sedan med kvällsstudier varje helgfri torsdag under 32 veckor.

Som en del i kursen genomförs en studieresa till något EU land för att på ort och ställe studera fackliga och politiska frågor. Då utdelas den speciellt tillverkade GAF-nålen samt diplom.

Tredje årskursen planerar, organiserar och genomför deltagarkongress tillsammans med övriga årskurser.

Fredagen den 20 april förbereder årskursen deltagarkongressen en heldag.

Ansökan till tredje årskursen görs på GAFs ansökningsblankett och skall vara inkomna till GAF senast före sista inlämningsdatum.