Årskurs 3

Kursen vänder sig till de som deltagit i GAF årskurs 2.

Någon nyrekrytering till tredje årskursen görs inte.

Kursen startar med ett internat och fortsätter sedan med kvällsstudier varje helgfri torsdag under 32 veckor.

Som en del i kursen genomförs en studieresa till något EU-land för att på ort och ställe studera fackliga och politiska frågor. Då utdelas den specialtillverkade GAF-nålen samt diplom.

Tredje årskursen planerar, organiserar och genomför deltagarkongressen tillsammans med övriga årskurser.