Styrelse 2024

Ordförande
Cristina Vasilie, LO-distriktet Västsverige (AU)

Ordinarie ledamöter
Anna Skarsjö, ABF Göteborg (vice ordförande, AU)
Mats Arnsmar, ABF Göteborg (kassör, AU)
Lorenzo Santamans, Byggnads Väst
Jan Nilsson, LO-distriktet Västsverige
Dan J Karlberg, IF Metall Göteborg
Sophie Ritzman, Kommunal Väst

Suppleanter
Henry Andersson, Handels avd. 24
Roger Patriksson, Seko Väst
Ruben Almqvist, deltagarrepresentant GAF 3

Adjungerade
Maria Thörnqvist, föreståndare för GAF (AU)
En representant vardera från övriga årskurser, som ej går samma årskurs som den valda deltagarrepresentanten.

Övriga förtroendevalda

Revisor
Carina Ring, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Christer Johansson, SEKO Väst

Revisorssuppleanter
Angelica Teiffel, IF Metall
Carina Virtanen, Kommunal Väst

Valberedning
Lena Dahlqvist, Kommunal Väst – sammankallande
Katarina Bosetti Kristoffersson, LO-distriktet i Västsverige
Sofia Rodin, IF Metall Göteborg