Styrelse 2023

Styrelse 2023

Ordförande
Cristina Vezeteu LO-distriktet Västsverige (AU)

Ordinarie ledamöter
Anna Skarsjö, Kommunal Väst (vice ordförande, AU)
Magnus Kindmark, ABF Göteborg
Lorenzo Santamans, Byggnads Väst
Jan Nilsson, LO-distriktet Västsverige
Mats Arnsmar, ABF Göteborg (kassör, AU)
Dan J Karlberg, IF Metall Göteborg

Suppleanter
Henry Andersson, Handels avd. 24
Senko Kostadinov, deltagarrepresentant GAF 2

Adjungerade:
Maria Thörnqvist, föreståndare för GAF (AU)
En representant vardera från övriga årskurser, som ej går samma årskurs som den valda deltagarrepresentanten.

Övriga förtroendevalda

Revisor
Carina Ring, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Christer Johansson, SEKO Väst

Revisorssuppleanter
Angelica Teiffel, IF Metall
Marie Lökkeberg, Kommunal Väst

Valberedning
Eva Olofsson, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt – sammankallande
Lena Dahlqvist, Kommunal Väst
Zarko Djurovic, IF Metall Göteborg