Kongress

Deltagarkongressen genomförs varje år i Göteborg under en helg i november månad. Deltagarkongressen är länken som förenar alla deltagare i en gemensam aktivitet, där alla är aktiva.  Genom åren har deltagarkongressen haft olika innehåll, ansvarsområden och namn. Arbetet innan och genomförandet av deltagarkongressen, skall ge kunskaper och insikt i organisationernas högsta beslutande organ.

Tidigare år har deltagarkongressen kallats ”Årsmötesspel”.  Genom ett initiativ från 2012 års tredje årskurs ändrades namnet till det nuvarande. Förfarandet inför och under deltagarkongressen är huvudsak följande: Årskurs 3 skriver ett handlingsprogram, handlingsprogrammet är ett dokument som beskriver vägen till ett bättre samhälle. De övriga årskurserna skriver därefter motioner som syftar till att förbättra handlingsprogrammet. Årskurs 3 besvarar de inkomna motionerna som sedan behandlas under deltagarkongressen. Årskurs 3 ansvarar för presidium och i princip hela deltagarkongressens organisering, samt en kongressmiddag som äger rum under lördagskvällen.  De övriga årskursernas ansvarsområde är att skriva motioner och muntligt övertyga kongressens ledamöter om det rätta i sina förslag.  Som övning och företeelse är skolans kongress unik.