Om oss

GAF är en treårig ledarskapsutbildning i Göteborg.
Kursen är unik i sin form och är riktad till dig som är förtroendevald inom arbetarrörelsen.

GAF är i huvudsak förlagd på kvällstid med några kursdelar dagtid. Totalt omfattar utbildningen närmare 500 timmar schemalagd tid under tre år. Huvuddelen av undervisningen sker på torsdagkvällar, mellan 17.30 och 21.00.

Vad gör vi?

Utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i din roll som förtroendevald och utgår ifrån de behov som du och din organisation har.
Under tre år får du möjlighet att fördjupa dig i olika områden som du bestämmer tillsammans med dina kurskamrater. Utöver det, så ingår fastlagda ämnesblock som föreningskunskap och mötesdemokrati. Varje höst sker en deltagarkongress där alla tillsammans övar på sina förvärvade kunskaper.

Under årskurs 3 planerar och genomför deltagarna även en studieresa till ett europeiskt land.

Hur gör vi?

Vi träffas på torsdagskvällar varje vecka under höst- och vårterminen. Alla tre årskurserna inleder sitt studieår samtidigt med ett tredagars internat på hösten och avslutar året med en gemensam deltagarkongress på våren. Kvällsstudierna äger rum i Göteborg.

Förkunskap?

Din organisation avgör om du kvalificerad att delta, utöver det så måste alla deltagare ha gått, eller gå, LO-kursen ”Insikter”. Om du inte tidigare gått ”Insikter” gör du det tillsammans med andra deltagare från första årskursen.