Årskurs 1

GAFs första årskurs riktar sig till fackligt aktiva LO-medlemmar med förtroendeuppdrag.

Kursen startar med en tre-dagars internat i slutet av januari.

Därefter vidtar kvällsstudier varje torsdag under 32 veckor med uppehåll under sommaren.

De deltagare som inte tidigare genomgått ”Insikter” får möjlighet till detta.

Kvällsstudierna pågår mellan 17.30 och 21.00.

Första årskursen deltar på deltagarkongressen tillsammans med övriga årskurser. Kongressen genomförs på externat och sträcker sig över lördag-söndag. Fredagen innan förbereder årskursen sig inför kongressen en heldag.