Årskurs 1

GAFs första årskurs riktar sig till fackligt aktiva LO-medlemmar som deltagit i AL1- utbildning eller motsvarande förbundsutbildningar, till exempel GRUFF, GFU, uppdrag Kommunal eller Handels modulutbildningar.

GAFs första årskurs riktar sig även till fackligt aktiva LO-medlemmar som tidigare genomgått LO-kursen ”Insikter”.

GAFs årskurs 1 innehåller LO-kursen ”Insikter” och den delen genomförs i kursform under dagtid i inledningen av höstterminen.

Kursen startar med en tredagars internatkurs i slutet av augusti.

Därefter vidtar kvällsstudier varje torsdag under 32 veckor.

De deltagare som inte tidigare genomgått ”Insikter” går dessutom sju hela dagar i externatform.

Kvällsstudierna pågår mellan 17.30 och 21.00.

Första årskursen deltar i årsmötesspelet tillsammans med övriga årskurser i form av ett internat eller externat. Fredagen innan deltagarkongress förbereder årskursen mötesspelet en heldag.

Ansökan till kursen görs på det egna förbundets ”Kurs och stipendieansökan” där det markeras om deltagaren tidigare genomgått ”Insikter”.

Kursen betecknas GAF åk 1 och anmälan skickas till den egna förbundsavdelningen som efter godkännande sänder den till GAF.