Styrelsen 2014

Ordförande
Liselotte Petersson, LO-facken (AU)

Ordinarie ledamöter
Dennis Adehög, IF Metall (Vice ordförande, sekreterare, AU)
Camilla Claesson, LO-facken
Hans Hahn, ABF Göteborg
Malin Rosén, IF Metall
Lena Andersson, ABF Göteborg (Kassör, AU)
Jack Rolka, Byggnads Väst

Suppleanter
Kerstin Löfström, Kommunal Väst
Magnus Kindmark, Elektrikerna region väst
Mikolaj Kosieradzki, deltagarrepresentant GAF 3

Adjungerade:
Joachim Hurtig, föreståndare för GAF (AU)
En representant vardera från övriga årskurser, som ej går samma årskurs som den valda deltagarrepresentanten.

Övriga förtroendevalda

Revisor
Carina Ring, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Ulf Johansson, Kommunal Väst

Revisorssuppleanter
Ted Gustavsson, IF Metall
Ingegerd Andersson, IF Metall

Valberedning
Eva Olofsson, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt – sammankallande
Thomas Gorin, SEKO
Zarko Djurovic, IF Metall