GAFs årliga deltagarkongress

Helgen 25-26 november genomförs den årliga deltagarkongressen. GAF3 anordnar evenemanget och övriga deltagare deltar. Handlingsprogrammet som är skrivet av årskurs 3 behandlas i sedvanlig ordning.