Styrelse 2016

Ordförande Liselotte Petersson LO-distriktet i Västsverige

Vice ordf. Dennis Adehög IF Metall avd. 36, Volvo VK

Kassör Inga-Britt Rosengren ABF Göteborg

Ledamot Malin Rosén IF Metall avd. 36

Ledamot Hans Hahn ABF Göteborg

Ledamot Jack Rolka Byggnads region väst

Ledamot Kajsa Lackovic LO-distriktet i Västsverige

Suppleant Anna Skarsjö Kommunal Väst

Suppleant Magnus Kindmark Elektrikerna region Väst

Suppleant Mikael Hallén Deltagarrepresentant

 

Övriga uppdrag:

Revisor Carina Ring Socialdemokraterna i Göteborg

Revisor Pia Rönnesjö Kommunal Väst

Suppleant Ted Gustafsson IF Metall avd. 36

Suppleant Ingegerd Andersson IF Metall avd. 36