Styrelse 2015

Styrelse 2015

Ordförande
Liselotte Petersson, LO-facken (AU)

Ordinarie ledamöter
Dennis Adehög, IF Metall (vice ordförande, AU)
Kajsa Lackovic, LO-facken
Hans Hahn, ABF Göteborg
Malin Rosén, IF Metall (sekreterare)
Lena Andersson, ABF Göteborg (kassör, AU)
Jack Rolka, Byggnads Väst

Suppleanter
Anna Skarsjö, Kommunal Väst
Magnus Kindmark, Elektrikerna region väst
Annelie Wiklund, deltagarrepresentant GAF 3

Adjungerade:
Joachim Hurtig, föreståndare för GAF (AU)
En representant vardera från övriga årskurser, som ej går samma årskurs som den valda deltagarrepresentanten.

Övriga förtroendevalda

Revisor
Carina Ring, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Pia Rönnesjö, Kommunal Väst

Revisorssuppleanter
Ted Gustavsson, IF Metall
Ingegerd Andersson, IF Metall

Valberedning
Eva Olofsson, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt – sammankallande
Thomas Gorin, SEKO
Zarko Djurovic, IF Metall