Personal

Handledarlaget

Undre raden, från vänster: Zaklina Rohman, Christina Blennerhed, Helena Johansson, Joachim Hurtig (föreståndare)

Övre raden, från vänster: Sebastian De Sousa, Joakim Hagberg, Mikael Sonesson, Hans Hahn, Parham Pour Bayramian