Studieår 2015/16

juni 11, 2015 10:34 f m

Studierna startar med en informationsträff för den nya årskursen GAF 1, tisdagen den 18 augusti. Då får de nya deltagarna möjlighet att lära känna sina kurskamrater och får praktisk information om vad GAF innebär.

Internat för samtliga årskurser sker den 21-23 augusti 2015.

Insikter för de deltagare i årskurs 1 som inte tidigare gått LO kursen, startar under internatet och fortsätter under 24-25 augusti samt 28 september-2 oktober 2015.

Den första torsdagen för terminen är den 27 augusti 2015.

Julfest och sista dag för terminen är den 10 december 2015, där efter startar skolan igen den 7 januari 2016 och fortsätter framtill 28 april 2016.

Deltagarkongressen sker 22-24 april 2016 och GAF 3 har en traditionell avslutning den 12 maj (obs, det sistnämnda datumet kan ändras).

GAF genomförs 32 kvällar under studieåret, fördelat på 16 kvällar per termin, utöver detta tillkommer uppstart, Insikter och deltagarkongress som sker under dagtid.