GAF studieår 2016/17

oktober 5, 2015 8:55 f m

2016 höst
23 augusti, infoträff
26-28 augusti uppstart
Insikter 29-30 augusti, 26-30 september
1 september – 15 december GAF-kväll
2017 vår
12 januari – 4 maj GAF-kväll
21-23 april – deltagarkongress
Studieresa – maj
Det innebär att deltagarna får utbildning på GAF under 22 heldagar/år varav 16 dagar sker under kvällstid fördelat på 32 kvällar. Fyra av heldagarna sker under helg. Utifrån detta är ”Insikter” och studieresan ej inräknad. Med resa och ”Insikter” ökar utbildningens omfattning med över 16 dagar, totalt sett, över tre år.